archiv
Naposledy aktualizováno: 17.6.2014

POČÁTEK KNIHOVNICTVÍ V HORNÍCH ŘEDICÍCH

Konec 19. století a počátek 20. století se v Čechách vyznačuje mohutným vznikem veřejných čítáren a knihoven.V této atmosféře vznikla i knihovna v Horních Ředicích.V místní kronice se dočteme,že roku 1884 byla založena Hospodářsko-čtenářská beseda ,která pořádala různé přednášky a zřídila též knihovnu.

Knihovna byla umístěna v místní základní škole v jedné skříni.Počátečních 30 knih bylo získáno z různých darů od místních občanů.Počátkem prosince 1923 po rozhodnutí tehdejší knihovní rady bylo objednáno od Osvětového svazu v Praze 48 nových knih zapsaných v příriůstkovém seznamu pod čísly 1-48 za 1220 Kč.

Prvním knihovníkem o kterém byl dochován písemný záznam,byl Vincenc Malý z Horních Ředic čp.45.Po jeho odchodu převzal knihovnu řídící místní základní školy  František Pinkas.Dalším knihovníkem,který vedl knihovnu až do roku 31.12.1965 ,byl opět řídící místní základní školy Jaroslav Deršák.Po něm se ujal knihovny pan Zdeněk  Prouza z Horních Ředic čp.63.Vedl knihovnu až do roku 1974 a zasloužil se o to,že knihovna získala nové prostory na obecním úřadě.Knihovna byla zmodernizována i po stránce knihovnické techniky.Rovněž získal pro knihovnu mnohá uznání. Nejvýznamnější 9.května 1973 ,kdy byl knihovně propůjčen titul VZORNÁ MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA. V tehdejší době nejvyšší možné uznání pro místní lidové knihovny.

Od 1.7.1974 je knihovnicí paní Miloslava Polednová z Horních Ředic čp.135.

SOUČASNOST

Dne 21.srpna 2008 získala knihovna v Horních Ředicích  za vzorné vedení obecní knihovny v krajském kole soutěže Vesnice roku 2008 v Pardubickém kraji ČESTNÝ DIPLOM a poukázku na 25 000,-Kč

Tím byla nominována na udělení ceny KNIHOVNA ROKU 2008 v kategorii  základní knihovna.

Třináct nominovaných knihoven se sešlo ve čtvrtek 9 .řijna 2008 v Zrcadlové kapli Klementina ,kde bylo slavnostní vyhlášení státní ceny Knihovna roku .

Hlavní cenu jsme sice nezískali,ale nejsme smutní.Naše knihovna je mezi

třinácti nejlepšími ,a to je veliký úspěch.

Předání ceny v Zrcadlové kapli Klementina se účastnila knihovnice

paní Míla Polednová,paní Marta Horáková a starosta pan Jiří Kosel

 V Zrcadlové kapli Klementina